[Phiên Ngoại] KTTH – LTPH

[Phiên Ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

Author: Thương Hải Di Mặc
Trans: QT
Editor: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

Beta: Xuyên Vân, Yukino Ruu, Nguyệt Băng, Tiểu Hồ.

Thể loại: Đam mỹ , cận đại, nhất thụ nhất công, thanh thủy văn, ngược luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng hiện nay: Chưa hoàn.

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…

Tiểu Phiên Ngoại

Tiêu Dịch

Phương tiểu bảo đáng ghét

Khuynh Càn ẩn cư tam tứ sự

Tuổi Thơ U Ám Của Tiếu Bảo Bảo

Quan điểm của Khuynh Càn về chuyện học hành

…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…

Quyển V

Chương 101 (*´▽`*)  Chương 102 (*´▽`*)Chương 103

Chương 104(*´▽`*)  Chương 105  (*´▽`*) Chương 106

Chương 107 (*´▽`*)  Chương 108 (*´▽`*)Chương 109

Chương 110(*´▽`*)  Chương 111  (*´▽`*) Chương 112

Chương 113 (*´▽`*)  Chương 114 (*´▽`*)Chương 115

Chương 116(*´▽`*)  Chương 117 (*´▽`*)  Chương 118

Chương 119 (*´▽`*)Chương 120 (*´▽`*) Chương 121

Chương 122(*´▽`*) Chương 123  (*´▽`*)Chương 124

(*´▽`*) Chương 125 (*´▽`*)

Quyển VI

 Chương 126  (*´▽`*)Chương 127 (*´▽`*)Chương 128

 Chương 129 (*´▽`*)Chương 130 (*´▽`*)Chương 131

Chương 132 (*´▽`*)Chương 133 (*´▽`*)Chương 134

Chương 135 (*´▽`*)Chương 136 (*´▽`*) Chương 137

Chương 138 (*´▽`*)Chương139 (*´▽`*)Chương 140

Chương 141 (*´▽`*)Chương 142 (*´▽`*)Chương 143

(*´▽`*) Chương 144(*´▽`*)Chương 145 (*´▽`*)

Quyển VII

(*´▽`*) Chương 146 (*´▽`*)

Advertisements